Kontakty

Starosta: Petr Janků
Telefon:  583 246 051, 604 273 657

Podatelna: 583 246 123
Mail: podatelna@bohdikov.cz

IČ: 00302376  /  DIČ: CZ00302376
ISDS: iswatrw

Kompletní kontakty a úřední hodiny obecního úřadu – zde

Interaktivní mapa obce

  Služby obce – ceníky

  Roční termíny plateb

  Odpadové hospodářství

  Sbírka právních předpisů
ÚŘEDNÍ DESKA
FOTOGALERIE

ZPRAVODAJ

ZŠ a MŠ
KNIHOVNY
KLUB SENIORŮ
FK BOHDÍKOV
REGION RUDA

OBECNÍ ÚŘAD

Kontakty

Obecní úřad
789 64 Bohdíkov 163

IČ: 00302376  /  DIČ: CZ00302376 – plátce DPH
Datová schránka: iswatrw

Podatelna
Tel.: 583 246 123, 588 880 901
Mail: podatelna@bohdikov.cz

Starosta
Tel.: 583 246 051, 588 880 903, 604 273 657
Mail: starosta@bohdikov.cz

Technik (stavební a provozní záležitosti)
Tel.: 588 880 904, 733 358 925
Mail: stavebni@bohdikov.cz

Účetní
Tel.: 588 880 902
Mail: ucetni@bohdikov.cz

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00 hod.
Úterý 7:30 – 11:30 12:30 – 15:30 hod.
Středa 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00 hod.
Čtvrtek 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00 hod.
Pátek NEÚŘEDNÍ DEN

Pošta PARTNER

Pošta Partner nabízí základní poštovní služby jako běžné pobočky pošty, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a další služby.

Vedoucí: paní Monika Úlehlová
Bohdíkov 163 (v budově Obecního úřadu) – telefon: 588 880 910

Pondělí  8:30 – 11:00    13:30 – 16:30 hod.

Úterý    8:30 – 11:00    13:30 – 15:30 hod.

Středa   8:30 – 11:00    13:30 – 16:30 hod.

Čtvrtek  8:30 – 11:00    13:30 – 15:30 hod.

Pátek    8:30 – 11:00    13:30 – 15:00 hod.

Památky

Kulturními památkami jsou barokní kostel sv. Petra a Pavla v Bohdíkově z roku 1725, kostel sv. Jana Křtitele dokončený roku 1733 v Raškově a selské stavení č. 55 v Bohdíkově, původně tvrz pocházející ze 16. století, známá z pozdějších let jako pohostinství „Krčma“ a kamenný kříž s datem 1866 u silnice z Bohdíkova do Temenice. V Komňátce se nachází kaple sv. Jana a Pavla z roku 1893, kaple sv. Floriana z roku 1910 je v Raškově Dvoře a kaplička sv. Jana Nepomuckého v Raškově. Na celém katastru obce se nachází řada kamenných křížů a božích muk. V lese 1,5 km nad Raškovem Dvorem se nachází jubilejní kámen z roku 1898 věnovaný Janu II. z Lichtenštejna.
Před kostelem v Bohdíkově byl v roce 1921 vybudován pomník padlým za 1. sv. války a obdobný pomník (vybudovaný v roce 1928) se nachází poblíž kaple v Komňátce. Na obou jsou i jména obětí 2. sv. války

Obec Bohdíkov
souhrnné informace
o obci

Komunitní škola
volnočasové a vzdělávací aktivity

Strategický rozvojový plán obce Bohdíkov na roky 2022 – 2035

 
Plánovaná přístavba a stavební úpravy obecního úřadu

 
Obec Bohdíkov poskytuje služby systému Czech POINT

 
Kulturní a historické památky

Bohdíkovský zpravodaj

Aktuální číslo
Zpravodaje

a všechna další
od roku 2024

  Aktuální číslo
 

Vydává obec Bohdíkov – vychází 6x ročně – zdarma.

Redakční rada: Mgr. Alena Vokurková, paní Ivana Pazdírková, slečna Tereza Drongová.
Adresa redakce: Obecní úřad Bohdíkov, e–mail: bohdik.zpravodaj@seznam.cz

Grafická úprava a tisk Reprotisk s.r.o, Šumperk.
Zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14091.

ARCHIV

Archivní čísla zpravodaje
2006 – 2023

Kulturní dům

Kulturní dům v Bohdíkově byl slavnostně otevřen v červenci 1988. Postaven byl brigádnicky v akci „Z“ za podpory místních i okresních úřadů a podniků. Již dvacet let slouží široké veřejnosti, a přesto každého uvítá přívětivým a slavnostním prostředím. V přízemí se nachází taneční sál s pódiem, vedle něj přísálí oddělené shrnovacími dveřmi, malý bar, kuchyňka, dostatečně veliká šatna a sociální zařízení. V prvním patře se kromě veřejné knihovny nachází 2 malé klubovny, kancelář správce KD a další sociální zařízení.

Kromě velkých společenských akcí, jako jsou každoroční plesy, taneční zábavy a karnevaly, se tu konávají výroční či slavnostní schůze různých spolků a organizací, schůze zastupitelstva, volby. Svá pravidelná setkání s důchodci, jubilanty či návštěvníky obce tu pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Konají se zde divadelní představení, vystoupení žáků školy, koncerty, různé propagační a prodejní akce, školení. Občané nejen naší obce tu mohou uspořádat svatební hostinu či jiná soukromá slavnostní posezení. K těmto jim pracovnice kulturního domu mohou připravit slavnostní tabule pro stanovený počet hostů.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí KD
paní Ing. Šárku Kobzovou.

E-mail: kulturni_dum@bohdikov.cz

Telefon: 605 897 362
(telefonicky lze domluvit osobní návštěvu KD)

=

Ceník nájemného

Knihovny Bohdíkov a Raškov

Registrace:

Děti:       30,- Kč / rok
Dospělí: 40,- Kč / rok
Tisk

Formát A4:  2,- Kč
KNIHOVNA BOHDÍKOV
v budově Obecního úřadu

Vedoucí Ing. Šárka Kobzová
Provozní doba: PONDĚLÍ – 9:00 – 12:00 hod. a ČTVRTEK – 15:00 – 18:00 hod.
Telefon: 605 897 362  | Mail: knihovna@bohdikov.cz  | Online katalog

KNIHOVNA RAŠKOV
v budově Kulturního domu

Vedoucí: Ing. Šárka Kobzová
Provozní doba: Pondělí – 15:00 – 18:00 hod.
Telefon: 605 897 362   |   E-mail: knihovna@bohdikov.cz   |   Online katalog

FK Bohdíkov

FK Bohdíkov z.s.
789 64 Bohdíkov
fkbohdikov@seznam.cz

Historie FK Bohdíkov

Výroční valné hromady

1. B třída
sk. C muži

KEDUL – OP mladší žáci, skupina A

Nemocnice Šumperk
OP starší přípravka
skupina A

SPORTCOM Radek Svedek – OP ml. přípravka, skup. A

Fotogalerie

Sbory dobrovolných hasičů

SDH BOHDÍKOV
SDH KOMŇÁTKA
SDH RAŠKOV

Klub seniorů

Klub seniorů v Bohdíkově byl ustaven na jaře 2019. Hlavním posláním Klubu seniorů je umožnit pravidelné setkávání občanů v důchodovém věku z Bohdíkova a místních částí Raškov a Komňátka. Naší snahou je nabízet další možnosti pro aktivní trávení jejich volného času, upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi spoluobčany napříč generacemi a přispívat k pocitu sounáležitosti k naší obci.

Obsahová náplň činnosti Klubu seniorů spočívá zejména v pravidelných měsíčních setkáních v kulturním domě, společných návštěvách divadelních představení, výstav a dalších kulturních akcí. Ve spolupráci s obcí organizujeme zájezdy k poznávání zajímavých míst, kulturních památek a přírodních krás v našem kraji i celé České republice. Fyzicky zdatnější senioři mají možnost zúčastňovat se turistických vycházek s cílem lépe poznat svoje okolí a kraj, v kterém žijeme. Počítáme také s pořádáním přednášek na různá témata, která zajímají především občany naší věkové skupiny. Do činnosti Klubu seniorů se mohou zapojit všichni občané naší obce bez jakýchkoliv omezení. Klub seniorů je volné sdružení občanů, nemá žádné stanovy ani statut a není registrován jako spolek nebo zájmová organizace. O své činnosti a plánovaných akcích informujeme prostřednictvím obecního rozhlasu, webových stránek obce a Bohdíkovského zpravodaje. Pokud máte zájem, rádi se s Vámi setkáme na našich společných akcích.

Činnost Klubu seniorů
v roce 2019

Fotogalerie
z našich akcí

Ubytování

CHALUPA MĚŠŤAN
Komňátka 13, Bohdíkov
chalupamestan@seznam.cz

+420 606 831 095

Chaloupka na konci světa

Chalupa k pronajmutí poskytuje ubytování pro 1 až 6 osob v 1 ložnici.

789 64 Bohdíkov 14E

+420 720 964 798

RESTAURACE, POHOSTINSTVÍ, STRAVOVÁNÍ

HOSTINEC POD HOROU
Obědy, večeře, nápoje, venkovní posezení.
www.hostinecpodhorou.cz

+420 605 411 063

HOSTINEC U SEPLA

Momentálně není v provozu.

Možný pronájem, informace na obecním úřadě Bohdíkov.

Přírodní zajímavosti

Přírodní rezervace “Na Hadci”

Chráněné území o výměře 56 ha, které se nachází nad Raškovem. Tvoří ho reliktní borové porosty na hadcových skalních výchozech, obklopené jedlobučinami a klenovými bučinami a dále geomorfologicky mimořádně hodnotné tvary hadců a další tvary specifického zvětrávání.
Hadec náleží do přeměněných hornin. Vyniká charakteristickou šedozelenou barvou v různě sytých odstínech. Jeho zbarvení je zpestřeno tmavými skvrnami,žilkami a šmouhami, takže celek působí dojmem hadí kůže. Odtud také jeho nález.

Štola Mařka

Zajímavá lokalita v areálu opuštěného Exlerova lomu za pohostinstvím „ U Seppla“ v Bohdíkově. Je navrhována k ochraně jako přírodní památka evropsky významných lokalit Natura 2000. Štola byla vyražena anglickými válečnými zajatci v letech 1941 – 1944 s cílem usnadnit přepravu vytěženého vápence z lomu do vápenky v Bohdíkově. Dnes je štola přístupná do vzdálenosti 320 m od vchodu. Představuje největší zimoviště vzácných druhů netopýrů na Šumperku. Podle výzkumů provedených speleology od roku 1983 zimuje ve štole asi 220 jedinců 13 druhů netopýrů.

Lomy na vápenec

Lomy na Vápenci se nachází na opačných koncích v rámci katastru obce. V lomu na k.ú. Komňátka probíhá dodnes omezená těžba. Druhý opuštěný lom se nachází nedaleko silnice vedoucí ze Šumperka v dolní části Bohdíkova. V jeho areálu byla objevena menší krápníková jeskyně, která však není přístupná veřejnosti a je předmětem výzkumu speleologů. Oba lomy představují velmi zajímavou geologickou a botanickou lokalitu s výskytem vzácných druhů krystalických vápenců.

Památný strom – Fetkova lípa

Jedná se o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos Scop.) s obvodem kmene 450 cm, která se nachází vedle domu č.p. 22 v Bohdíkově a podléhá ochraně podle zákona č. 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Nese pojmenování podle majitele přilehlého stavení a Její stáří je odhadováno na více než 300 let. Chráněna je od roku 1982.

Kulturní památky

Kostel sv. Petra a Pavla v Bohdíkově

Představuje z dálky viditelnou dominantu Bohdíkova. Jedná se o barokní kostel s půlkruhovým závěrem a kvadratickou věží. V roce 1725 ho nechal postavit kníže Josef Jan Adam Lichtenštein. Kostel je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. V letech 1996 – 2001 byl opraven nákladem téměř 2,5 mil. Kč.

Kostel sv. Jana Křtitele v Raškově

Kostel se začal stavět v r. 1711 na popud a za finančního přispění Josefa Jana Adama z Lichtenštejna. Stavba probíhala až do r. 1733, ale již v r. 1725 byl slavnostně vysvěcen. Ve třetí čtvrtině 18. století byla vybudována zvonice a zřejmě i předsíň, v roce 1802 sakristie. Teprve z této doby jsou známá některá jména stavitelů a umělců, kteří se na stavbě a obnově podíleli. Byl to knížecí stavitel Egidius Zbítek z Úsova a malíř Josef Kail ze Šumperka. V roce 1877, při požáru sousedního domu, shořela část střechy a věže. Nová střecha byla pokryta kamennou břidlicí v r. 1878. V roce 1784 byla při novém kostele obnovena i fara.
zdroj: https://cs.wikipedia.org

Tvrz – dům č.p. 55

Nejstarší budova v Bohdíkově, první zmínky o ní najdeme už ve druhé polovině 16. stol., kdy zde byla tvrz ( sídlo vladyků) a ucelený hospodářský komplex sestávající ze zemědělského dvora, mlýna a pivovaru. Stavba má renesanční jádro ( později barokizované, valené klenby v přízemí a ve sklepích). Tvrz je od roku 1803 ve vlastnictví rodu Dašků a do roku 1969 zde byla provozována hospoda „Na Krčmě“. V 1. patře je sál, kde bylo koncem 19. a počátkem 20. století centrum veškerého kulturního a společenského dění v obci. V roce 2000 byla tvrz prohlášena státní kulturní památkou.

Kamenný kříž

Kamenný kříž s datem 1866 u silnice z Bohdíkova na Temenici. Kulturní památkou byl prohlášen v 16.3.2009 jako ukázka místní kamenické produkce.

Zřícenina Nového hradu

Se nachází na kopci nad osadou Raškov na katastru sousední obce Kopřivná. Hrad vznikl přibližně v první čtvrtině 14. století jako malý hrádek, nazývaný snad Füchtenberk. Z té doby pochází jádro celého objektu, a to mohutná okrouhlá věž – hláska, dále pak hradní jádro s oběžnou zlomovou hradbou. Od svého vzniku plnil funkci strážního hradu u důležité obchodní cesty. Původní hrádek byl postupně rozšiřován dalšími stavbami a systémem opevnění, až zaujímal veškerý rozsah kopce. Za česko-uherských válek za vlády Jiřího z Poděbrad byl hrad dobit Uhry a rozbořen. Dále chátral a roku 1507 se výslovně uvádí jako pustý. Ke zřícenině se dostanete po lesní cestě ze železniční stanice v Bohdíkově.
Více na www.novyhrad.cz

© 2020 Obec Bohdíkov  |  Prohlášení o přístupnosti webu  |  Zásady cookies (EU)

Výhradní práva na veškeré materiály na webu obecbohdikov.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně obec Bohdíkov.