Partnerská obec Nitrianské Sučany

Nitrianské Sučany jsou obcí s počtem asi 1200 obyvatel. Nachází se v západní části Slovenska, přibližně 12 km jihozápadně od města Prievidza, v nadmořské výšce asi 297 m. Obec sama je ze tří stran obklopená svahy hor. Nejvyšší z nich, patřící ještě do katastru obce, je Malý Rokoš s výškou 953 m n. m.. Domky seřazené hustě vedle sebe stoupají po obou stranách Sučanského potoka. Starou zástavbu doplňuje stále se rozšiřující výstavba nových moderních domků. V obci je základní škola (1. – 5. roč.), mateřská škola, kostel, fara se hřbitovem i smuteční místností, kulturní dům s obřadní místností a kinosálem. Obecní úřad vede starosta pan Anton Paulďuro. Obec reprezentuje folklorní soubor Boršina, hudební skupina Vega , recitační kroužek  i místní fotbalový klub.

   Počátky partnerství našich obcí se datují do roku 1962. Spolupráce pokračovala do roku 1969, kdy zástupci obce Nitrianské Sučany byli na poslední návštěvě v Bohdíkově. Společné vztahy obou obcí poté zanikly. Dnes na tyto vztahy opět navazujeme. Delegace zástupců naší obce navštívila Nitrianské Sučany 1. a 2. října 2005. Starostové obou obcí zde podepsali Dohodu o přátelství, spolupráci, výměně zkušeností a vzájemné pomoci. 

DOHODA
o priateľstve, spolupráci, výmene skúseností a vzájomnej pomoci,

ktorú uzavreli obce

BOHDÍKOV a NITRIANSKE  SUČANY

so súhlasom  ich obecných  zastupiteľstiev

Vychádzajúc z dlhodobých tradícií, ako aj vzájomného spolužitia v bývalej republike Čechov a Slovákov, osobitne družobných stykov, ktoré boli medzi partnerskými obcami v rokoch 1962 -1969, rozhodli sa obecné zastupiteľstvá

obcí

BOHDÍKOV a NITRIANSKE SUČANY
obnoviť priateľské styky na základe týchto podmienok:

  1. Predstavitelia obcí budú vzájomne rešpektovat‘ národnú hrdost‘ Českej republiky a Slovenskej  republiky, vážit‘ si ich štátne symboly, ako aj symboly obcí.
  2. Po uplynutí bežného roka sa budú vzájomne informovat‘ o dosiahnutých výsledkoch v rozvoji obcí, ich ekonomickom, kultúmom a spoločenskom živote.
  3. V prípade živelnej pohromy sa budú informovat‘ o vzniknutých škodách a podl’a možnostisi poskytnú nevyhnutnú materiálnu a finančnú pomoc.
  4. Pre prehlbovanie priatel’ských vzt’ahov predstavitelia obcí organizačne pripravia návštevy jednotlivých obcí podľa vzájomných dohovorov  –  vždy na predchádzajúcej návšteve.
  5. Spoločných stretnutí sa budú zúčastňovat‘ predstavitelia obcí, predstavitelia škol, kultúmych zariadení, športovci  a ďalší občania. Ich cieľom bude výmena skúseností na úrovni príslušných inštitúcií, ako aj športové súťaže.

Podmienky môžu byt‘ po vzájomnej konzultácii menené a dopľňané a dohoda môže byt‘ kedykoľvek jednou z obcí vypovedaná. Obecné zastupiteľstvá zoberú zrušenie na vedomie.

Dohoda bola podpísaná na slávnostnom stretnutí dňa 1.10.2005 v Nitrianskych Sučanoch.

Za obec Bohdíkov                                               Za obec Nitrianske Sučany

Ing. Luděk Hatoň                                                  Anton Paulďuro
starosta obce                                                         starosta obce

© 2020 Obec Bohdíkov  |  Prohlášení o přístupnosti webu  |  Zásady cookies (EU)

Výhradní práva na veškeré materiály na webu obecbohdikov.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně obec Bohdíkov.